A AROUSA ESCOLA

A PÉ DE…

Un camiño escolar seguro,

sustentable e divertido

metro minuto

A 2,5 KM

unha illa sustentable, próxima

e amable

a arousa a pedalada

unha illa en bicicleta

Promovendo o uso de

transportes alternativos

REORDENACIÓN URBANA

REPENSANDO A CIDADE

Reordenación e deseño

no centro urbano

Novas e eventos