O PROXECTO

Move A Illa é un proxecto que busca a transformación da Illa de Arousa nun municipio referencia da mobilidade urbana sustentable europea.

Acollido á liña de axudas a proxectos de economía baixa en carbono, promovidos por entidades locais,  cofinanciado pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) cunha taxa de cofinanciamento do 80 % dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020, e xestionado polo Instituto para a Diversificación e Aforro Enerxético (IDAE), Move a Illa busca facer da Illa de Arousa un lugar que aposta pola mobilidade sustentable.

Descobre máis sobre Move a Illa
0
6

Actuacións para unha Arousa en movemento

Acondicionamento de 14 km de rúas para a mobilidade en bicicleta

O deseño de novos itinerarios para o uso da bicicleta permitiralle á poboación arousá dispoñer de 14 km de rúas para desprazarse en bicicleta.

Posta en marcha dun sistema de bicicleta público compartido

Lanzamento do primeiro sistema público de bicicletas eléctricas e convencionais de uso compartido ao alcance de toda a cidadanía arousá. Instalaranse tres estacións de bicicletas na praza do Regueiro (zona norte), praia Camaxe Pequeno (Bao)/aparcadoiro disuasorio (zona central) e parque do Carreirón (zona sur).

Creación dun aparcadoiro disuasorio no Bao para desconxestionar o tráfico

A creación do aparcadoiro disuasorio no Bao, á entrada da illa, suporá mitigar a conxestión de tráfico no centro urbano e a zona de praias, xa que se reducirán os percorridos en coche.

Reordenación e deseño urbano na Arousa

O establecemento de áreas de prioridade residencial, a mellora e a adecuación do tránsito na praza do Regueiro ou a apertura da vía Agro da Torre son algunhas das medidas de reordenación e deseño urbano que permitirán na Illa de Arousa establecer áreas urbanas en lugares de mobilidade máis sustentables e seguros e dotarán o núcleo de menos conxestión e contaminación.

Camiños escolares na illa de Arousa

Crearanse camiños escolares sustentables que lles permitan aos nenos e ás nenas da Illa de Arousa ir ao colexio dunha forma autónoma, segura e saudable.

Accións de promoción para moverse a pé ou en bicicleta pola Illa de Arousa

A creación do MetroMinuto da Illa de Arousa, a difusión de eventos de mobilidade a pé ou en bicicleta ou charlas e formación en colexios serán algunhas das medidas de promoción para favorecer a mobilidade sustentable na Illa de Arousa.

MOVE A ILLA, UN PROXECTO COFINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA

Move a Illa é unha iniciativa acollida á liña de axudas a proxectos de economía baixa en carbono, promovidos por entidades locais,  cofinanciado pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), cunha taxa de cofinanciamento do 80 % dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020, e xestionado polo Instituto para a Diversificación e Aforro Enerxético (IDAE).

Axuda Feder (80 % do investimento): 664 384,00 € Investimento total: 830 478,80 €

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS E MEDIDAS DO PROXECTO

OBXECTIVO ESPECÍFICO: OE 451. Mobilidade urbana sustentable: transporte urbano limpo, transporte colectivo, conexión urbana-rural, melloras na rede viaria, transporte ciclista e desenvolvemento de sistemas de subministración de enerxías limpas.

MEDIDA: Medida 08: implantación de Plans de Mobilidade Urbana Sustentable (PMUS) ou plans directores de mobilidade.

INDICADORES

C034 tCo2/ano: 150,93 E008 km: 14 E028 n.º de vehículos: 20